100
Mind-Blowing Analog Photography

International Analog Photography Events | 100

Stay up to date with analog photography events happening around the world.

Back to All Events

Exhale - Solo Exhibition by Stéphane Pellennec


Mae “anadlu allan” yn arddangosfa solo gan Stéphane Pellennec, ffotograffydd o Lydaw sy'n byw ac yn gweithio yn y Ffindir. Mae gwaith Stéphane yn crisialu profiad wynebu enfawrder tirlun a chyrff dŵr sy'n ymddangos yn ddiderfyn. Mae'r rhan fwyaf o'i ddelweddau yn ddu a gwyn ac yn adlewyrchu amrywiadau golau, cymylau ac aer, gan bortreadu natur nid fel cefndir ar gyfer gweithgaredd dynol, ond fel rhywbeth byw a deinamig.

Mae'r gair o'r Ffindireg y mae Stéphane yn ei ddefnyddio i ddehongli ei waith. Äärettömyys, yn golygu “heb hymyl, heb derfyn, annherfynoldeb, yr hyn a elwir yn Saesneg yn infinity.

Rwy'n teimlo o leiaf yn ystod treigl ennyd, y gall pawb ohonom gyrraedd annherfynoleb. Mae'r cyfan yn digwydd nawr, antur fawr y bydysawd, rydym yn rhan ohono, fel atomau, gronynnau'n troi o amgylch. Ni yw'r bydysawd. Yn ystod treigl clic, rwy'n ceisio cofnodi'r ennydau hyn gyda fy nghamera."

Medrwch ganfod gwaith Stéphane ar ei dudalenau: www.aarettomyys.eu
and www.facebook.com/aarettomyys.photography

“anadlu allan" yw’r cheched o gyfres o 9 arddangosfa a drefnir yn 2018 yn 76m2, Pont-y-pŵl gan brosiect *kickplate*, gyda chefnogaeth gan Gyngor Celfyddydau Cymru, Adran Datblygu Celfyddydau Cyngor Torfaen a Chyngor Cymuned Pont-y-pŵl.


17 Gorffennaf – 7 Awst

Dydd Mawrth - Dydd Iau, 10:30 – 17:30

Dydd Mercher, Gwener, Sadurn 11:00 – 18:00

 

76m2 - 2 Adeiladau Portland, Stryd Fasnachol, Pont-y-pŵl, Torfaen NP4 6JS

logos-pontypool.png